Activiteiten

Restaureren van buitengevels in de brede zin van het woord

Gevelreiniging

Een gevel correct reinigen is niet zo eenvoudig. Het is een combinatie vinden tussen het verwijderen van de vervuiling die schade berokkend én het behouden van de mooie patine op de gevels.

Wij stellen onze reinigingstechnieken af op de historische waarde van het pand, de wens van de klant en het Agentschap Onroerend Erfgoed en Monumentenwacht. Er wordt steeds gezocht naar de zachtste reinigingsmethode zodat de ondergrond niet beschadigd wordt, maar de reiniging voldoende resultaat geeft voor de klant. Meestal werken we hiervoor met een combinatie van verschillende reinigingstechnieken, waarbij we beginnen met de zachtste methode, de reiniging met natte verzadigde stoom. Als het nodig is, kan er plaatselijk bijgereinigd worden waar nodig met een pasta of nevelzandstraaltechniek.

Gevels die geschilderd zijn met een gesloten verfsysteem, kunnen niet meer ademen. Daardoor treedt er vaak verpulvering van de ondergrond, beton, steen of natuursteen, op. Deze gevels decaperen wij zodat de bewoners terug in een gezonde leefomgeving kunnen vertoeven.

Door onze jarenlange ervaring hebben wij onze machines zodanig aangepast dat we ze kunnen afstellen op de noden van het gebouw. 

Het reinigen van gevels is een boeiende uitdaging die we graag aangaan.

Voegwerk

Het opvoegen van gevels doen wij al sinds 1927. Bompa Louis Ghielens leerde ons de techniek van opliggend voegwerk of knipvoegwerk. Deze ambacht voeren wij nog steeds uit in onze familie en daar zijn we best trots op. Het knipvoegwerk bestaat in vele streekgebonden uitvoeringen. Wij plaatsen snijwerk, inwendig snijwerk, trekwerk en inwendig trekwerk, net zoals het vroeger werd aangebracht.

 

Daarnaast voeren wij ook andere voegwerken uit, o.a. zoals platvol, schaduwvoeg en Dudokvoegen, veel gebruikt in Antwerpen, o.a. door architect Van Steenbergen.  


Onze voegmortel stellen wij meestal zelf samen omdat we trachten om deze zoveel mogelijk af te stemmen op de kleur en de structuur van het originele voegwerk. Zo zijn herstellingen in het gevelvlak na de werken moeilijk op te sporen.

Scheurherstel

Scheuren kunnen diverse oorzaken hebben, o.a. verzakking van de fundering, straatwerken, bomen die veel grondwater opnemen, de werking van het gebouw... Als de oorzaak van de scheurvorming opgelost is, gaan wij over tot herstel van de gevels door het plaatsen van inox wokkelvormige teasen. Afgescheurde lintelen worden terug opgehangen en gevelankers worden bijgeplaatst. Zelfs gescheurde en gebarsten natuursteen wordt ingebonden met dit systeem. Wij werken hiervoor samen met Total Wall. Meer hierover leest u op www.totalwall.nl.


Bepleisteren

Wij plaatsen zowel bepleistering met thermische gevelisolatie als de oude kalkbepleisteringen. Bij de diverse systemen kiezen wij pertinent voor het meest waterdamp doorlaatbaar systeem. 
 

Thermische geveisolatiesystemen hebben de laatste jaren een enorme evolutie doorgemaakt. De isolatiewaardes zijn verhoogd, de afwerking is vuil-en waterwerend waardoor uw gevels lange tijd efficiënt isoleren en proper blijven. Dit kan u zien in het project Wervers.

De gevelbepleistering met kalk kan ofwel strak worden aangebracht, ofwel volgens de glooiing van de gevel. Hierdoor blijft het authentieke karakter van het pand behouden. Dat is nu nét het verschil tussen restaureren en renoveren.

Wij voeren ook nog de technieken uit van rotsbepleistering, bepleistering met maretak en alle andere varianten die hierop gemaakt zijn. Hiervoor doen wij het nodige onderzoek en trachten de oorspronkelijke techniek zo goed mogelijk te benaderen omdat deze steeds naar de hand van oorspronkelijke ambachtsman is aangebracht. En net die stap verder gaan, maakt ons werk zo boeiend. 

 

Schilderwerken

U kan bij ons terecht voor het schilderen van buitengevels. Wij helpen u het beste systeem te kiezen uit het grote aanbod, afhankelijk van het type woning, de bouwperiode en het gewenste resultaat. We beginnen dan met een diepe gevelreiniging zodat we kunnen opbouwen op een zuivere ondergrond. Hierdoor krijgt u een heel duurzaam resultaat.

Als we de gevel restaureren, kunnen wij ook ineens het houtwerk mee schilderen zoals ramen, deuren, rolluiken en kroonlijsten. Deze worden steeds grondig voorbereid en afgeschuurd, zodat wij ook hier een duurzame restauratie bekomen.


Natuursteen

Niets is zo boeiend als werken met de prachtige materialen die de natuur ons geeft. Wij werken graag aan natuurstenen ornamenten, terrassen en gevelbekledingen die gerestaureerd moeten worden.

Vermits elke natuursteen uniek is, kiezen wij het materiaal waarmee wij deze herstellen heel zorgvuldig uit. We letten op de kleur en de structuur zodat herstellingen mee opgaan in het geheel gevelbeeld. 

Herstellingen met natuursteen herstellingsmortels worden aangebracht, geschuurd, bewerkt en getamponneerd zodat ze niet meer opvallen in het geheel van de gevel.

Als er grotere delen natuursteen beschadigd zijn of ontbreken, maken wij deze na volgens het originele model. Dan starten we vanuit een blok natuursteen die met de hand bekapt wordt in het atelier. Project Moorkensplein geeft u hier een beeld van, letterlijk dan…

We gaan altijd op zoek gaan naar de beste methode om een gebouw te restaureren in de originele staat. Dat is net het boeiende aan ons vak en wordt daarom ook vol overtuiging en passie aan gewerkt. 

Betonherstelling

Schade aan beton treedt veelal op door het roestende betonijzer. Om dit te herstellen is een grondige aanpak nodig waarbij het betonijzer dient vervangen of beschermd te worden. Zodoende krijgen we een duurzame restauratie. 

Kaleien

Wij kaleien met 2 duurzame systemen, afhankelijk van de aard van het gebouw en de wensen van de klant. 

Voor onze typische Vlaamse hoeve gebruiken wij nog steeds de hydraulische kalk die al dan niet wordt afgewerkt met een mineraal verfsysteem. Deze kalei verkleurt bij andere weersomstandigheden. Dit geeft een prachtig natuurlijk effect zoals weleer.

Nieuwbouw kaleien wij met een systeem dat is opgebouwd uit een kalkkalei met minerale vulstoffen, cementvrij, en wordt afgewerkt met microporeuze en damp-open coating die waterwerend is. Hierdoor verkrijgen we ook een potmatte kalei die een egale kleur heeft en goed te onderhouden is.

Speciale technieken

Onze Vlaamse huizen hebben prachtige gevelelementen zoals mozaïeken, fresco’s, graffitos, sculpturen en beelden. Wij werken samen met enkele kunstenaars om deze gevelelementen in hun originele staat te herstellen.

Hoe wij je kunnen helpen?

Heidehoeven 13
2980 Zoersel

Michel Plaghki

Katrin Ghielens